ଅକାଳକୁଷ୍ମାଣ୍ଡ = ଅକାଳରେ ଆସି ଥିବା କଖାରୁ

ଅକାଳବିଆଣୀ = ଅକାଳ ରେ ପ୍ରସବ କାରିଣୀ, Now we know where it comes from, It was a civilized word but got over used, Odiaa people !!

Conclusion: ବେଇବା = ବିଆଇବା, ବେଉନୁ? = ବିଆ ଉନୁ? [ଯୌନଗଡ଼ ର ରାଣୀ ମାଘ ମାସ ରେ ଏକ ପୁତ୍ର କୁ ବିଆଇଥିଲେ]

ଅଗମ୍ୟା = ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ଗମ କରିବା ବିହିତ ନୁହେଁ, ବିପ୍ରପତ୍ନୀ, ଗୁରୁପତ୍ନୀ, ରାଜପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ରବଧୁ, ଭଗିନୀ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s